10مورد مهم که در روند عیب یابی پکیج کمکتان می کند؟