دسته: ارور های پاکشوما

E10,E11,E12,E20,E21,E31,E33,E34,E35,E36,E3C,E3D,E40,E41,E60,E61,E 62,E63

تعمیر لباسشویی پاکشوما خطای E10

تعمیر لباسشویی پاکشوما خطای E105 (100%) 1 vote تعمیر لباسشویی پاکشوما خطای E10 در صورت آبگیری بیش از حد نرمال در لباسشویی های پاکشوما این خطا رخ می دهد برای برطرف کردن آن مراحل...