دسته: ارورکد و خطاهای بوش

تعمیرگاه مجاز ماشین لباسشویی بوش

ارور کد و خطاهای لباسشویی بوش

E16                             درب دستگاه باز است_ میکرو سوئیچ عمل نمیکند E17                             زمان آبگیری بیش از حد معمول_بسته بودن شیر آب_ خرابی اکوا E18                            پمپ تخلیه مسدود است E19                            زمان گرم کردن آب بیش از اندازه_...

رفع خطای F25 لباسشویی بوش

رفع خطای F25 لباسشویی بوش در ماشین لباس شویی های الکترونیکی بوش  سیستم عیب یابی خودکار استفاده شده است که بواسطه تعریف و تنظیمات انجام شده برای سنسور ها در زمان بروز کوجکترین ایراد...

ارور F35 لباسشویی بوش

ارور F35 لباسشویی بوش که بواسطه تعریف و تنظیمات انجام شده برای سنسور ها در زمان بروز کوجکترین ایراد پیغام خطایی ظاهر می شود . این پیغام ها در مدل های اولیه بدلیل محدود...